• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.788
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
368 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: China / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
900.000 ₫
2
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 1250 /
125.000 ₫
3
Loại bóng đèn: Bóng tiết kiệm điện / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
360.000 ₫
4
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
5
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
6
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 36 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
7
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 18 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
8
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
9
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
10
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 40 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
11
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 20 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
12
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
13
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
14
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 28 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
500.000 ₫
15
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Hung Ta / Công suất(W): 14 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
330.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Rạng Đông / Công suất(W): 36 / Xuất xứ: Việt Nam / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
385.000 ₫
17
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 3 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
890.000 ₫
18
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 13 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
2.500.000 ₫
19
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: WAROM / Công suất(W): 50 /
1.900.000 ₫
20
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 80 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
900.000 ₫
21
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 125 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
900.000 ₫
22
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 36 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
3.200.000 ₫
23
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
2.850.000 ₫
24
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 40 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
1.550.000 ₫
25
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
1.000.000 ₫
26
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
3.400.000 ₫
27
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
4.400.000 ₫
28
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 36 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
3.450.000 ₫
29
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 200 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
580.000 ₫
30
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
3.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
2.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
1.200.000 ₫
33
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Netherlands / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
3.250.000 ₫
34
Loại bóng đèn: Bóng đèn chống nổ / Hãng sản xuất: Paragon / Công suất(W): 0 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Netherlands / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
2.900.000 ₫
35
Loại bóng đèn: Đèn LED / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 70 / Kiểu bóng đèn: Bóng đèn tròn / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E40 / Màu sáng: Nhiều màu / Chiều dài bóng đèn (mm): 291 /
3.400.000 ₫
36
Loại bóng đèn: Bóng đèn cao áp / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 400 / Kiểu bóng đèn: Hình trụ / Xuất xứ: Đức / Kiểu đuôi đèn: Đuôi E27 / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
1.130.000 ₫
37
Loại bóng đèn: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Duhal / Công suất(W): 14 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
290.000 ₫
38
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 20 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
450.000 ₫
39
Công suất(W): 48 / Xuất xứ: Trung Quốc / Chiều dài bóng đèn (mm): 600 /
1.200.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Roman / Công suất(W): 12 / Xuất xứ: Việt Nam / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
79.000 ₫
41
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 36 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
210.000 ₫
42
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 18 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
130.000 ₫
43
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 36 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
195.000 ₫
44
Loại bóng đèn: Loại khác / Hãng sản xuất: DUHAL / Công suất(W): 18 / Kiểu bóng đèn: Hình ống / Xuất xứ: Việt Nam / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: Trắng / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
140.000 ₫
45
Loại bóng đèn: Bóng đèn huỳnh quang / Hãng sản xuất: Philips / Công suất(W): 28 / Kiểu bóng đèn: - / Xuất xứ: Đang cập nhật / Kiểu đuôi đèn: - / Màu sáng: - / Chiều dài bóng đèn (mm): 0 /
45.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>