• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 751.306
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1266 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.00001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Trừ bì, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SHINKO / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, / Phụ kiện: -, /
7.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.660.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.00001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.00001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.00001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SHINKO / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, / Phụ kiện: -, /
2.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SHINKO / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5000 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, / Phụ kiện: -, /
4.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SHINKO / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, / Phụ kiện: -, /
3.200.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SHINKO / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, / Phụ kiện: -, /
5.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: SHINKO / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Trừ bì, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, / Phụ kiện: -, /
2.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): - / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.0003g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 /
21.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.0003g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: RS-232S ( chuẩn)/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 /
21.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Màn hình hiển thị phía sau, Trừ bì, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn/ Phụ kiện: Bộ sạc, Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
12.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Trừ bì, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Pin sạc/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Độ phân giải tối đa: 1/60000 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.450.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.2g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Trừ bì, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: Bộ sạc, Thẻ nhớ, Đèn hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.750.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.300.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.250.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.440.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.01g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.700.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.250.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 12000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 12000 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 2.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.501.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.1g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8200 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.650.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 620 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Shinko / Giá trị vạch chia(g): 0.001g / Khả năng chịu tải tối đa(g): 420 / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Cổng RS-232, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự kiểm tra pin, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao/ Phụ kiện: -/ Trọng lượng (g): 3.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.600.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>