• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 736.474
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
49 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SUNCA / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: 6V / Thời gian sạc đầy (h): 0 / Thời gian thắp sáng (h): 36 /
890.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SUNCA / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: 6V / Thời gian sạc đầy (h): 0 / Thời gian thắp sáng (h): 36 /
590.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SUNCA / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: Đang cập nhật / Thời gian sạc đầy (h): 0 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
305.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 16 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SUNCA / Thời gian sạc đầy (h): 0 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
295.000 ₫
6
Hãng sản xuất: POWERLINE / Công suất đèn(W): 18W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 12 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
1.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: POWERLINE / Công suất đèn(W): 11W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 12 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
540.000 ₫
8
Hãng sản xuất: POWERLINE / Công suất đèn(W): 18W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 12 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
1.750.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Paragon / Công suất đèn(W): 2x5W. / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
290.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Nanoco / Công suất đèn(W): 11W / Nguồn điện: Đang cập nhật / Thời gian sạc đầy (h): 4 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
415.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Nanoco / Công suất đèn(W): 11W / Nguồn điện: Đang cập nhật / Thời gian sạc đầy (h): 4 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
220.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Nanoco / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: Đang cập nhật / Thời gian sạc đầy (h): 4 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
260.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Nanoco / Công suất đèn(W): 20W / Nguồn điện: Đang cập nhật / Thời gian sạc đầy (h): 4 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
345.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
385.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 13W / Nguồn điện: 6V / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 7 /
335.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 22W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 7 /
203.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 15W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
238.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 18W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
350.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 13W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
240.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
210.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 12W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
330.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
540.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
320.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: 220V/50hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 5 /
325.000 ₫
25
Hãng sản xuất: HONJIANDA / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: 220V/50hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
260.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 13W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 72 /
340.000 ₫
27
Hãng sản xuất: HONJIANDA / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: 220V/50hz / Thời gian sạc đầy (h): 0 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
275.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: Đang cập nhật / Thời gian sạc đầy (h): 2 / Thời gian thắp sáng (h): 8 /
220.000 ₫
29
Hãng sản xuất: BLACKER / Công suất đèn(W): 11W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 10 /
335.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 3 / Thời gian thắp sáng (h): 6 /
245.000 ₫
31
Hãng sản xuất: MAKITA / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: 36V / Thời gian sạc đầy (h): 0 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
4.950.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Lioa / Công suất đèn(W): 2x6W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): -4 / Thời gian thắp sáng (h): 6 /
315.000 ₫
33
Hãng sản xuất: SUNCA / Công suất đèn(W): 20W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 12 / Thời gian thắp sáng (h): 5 /
360.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 3 /
280.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 15W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
290.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
450.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 6W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 2 /
241.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 14W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
305.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 13W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
335.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 13W PL / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 5 /
245.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 10W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 5 /
308.000 ₫
42
Hãng sản xuất: SUNCA / Công suất đèn(W): 20W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 24 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
310.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Rạng Đông / Công suất đèn(W): 1W / Nguồn điện: 220V / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 25 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Phillips / Công suất đèn(W): - / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 0 / Thời gian thắp sáng (h): 0 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: GALI / Công suất đèn(W): 8W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 20 / Thời gian thắp sáng (h): 4 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >