• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.194
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
53.600.000 ₫
2
Trọng lượng làm việc (kg): 1500 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 600 / Lực rung (kg): 1500 / Bề rộng trống lu (mm): 65 / Bề dày trống lu (mm): 3 / Trọng lượng xe (Kg): 640 /
54.000.000 ₫
3
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
54.900.000 ₫
4
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
60.000.000 ₫
5
Công suất (kW): 1 / Trọng lượng xe (Kg): 130 /
64.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất : Copaz / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 1000 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
65.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất : Việt Nhật / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng xe (Kg): 300 /
68.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất : Việt Nhật / Công suất (kW): 8 / Trọng lượng xe (Kg): 500 /
68.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất : Hamm / Trọng lượng làm việc (kg): 9800 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
490.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất : Dynapac / Trọng lượng làm việc (kg): 8000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
505.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
740.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất : Dynapac / Trọng lượng làm việc (kg): 28000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
760.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất : Bomag / Trọng lượng làm việc (kg): 8500 / Công suất (kW): 51 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 7100 / Xuất xứ: Đức /
810.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất : Bomag / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
860.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất : Hamm / Trọng lượng làm việc (kg): 10000 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 10000 / Xuất xứ: Đức /
890.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất : BOMAG / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 19000 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 8800 / Công suất (kW): 60 / Trọng lượng trống lu (kg): 3900 / Lực rung (kg): 7400 / Bề rộng trống lu (mm): 1676 / Bề dày trống lu (mm): 22 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 13050 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 11600 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 5600 / Lực rung (kg): 10700 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 15350 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8200 / Lực rung (kg): 13200 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 15350 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8200 / Lực rung (kg): 13200 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 15250 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8100 / Lực rung (kg): 13100 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 142 / Trọng lượng trống lu (kg): 14050 / Lực rung (kg): 20700 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 50 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 14050 / Lực rung (kg): 20700 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 45 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 19000 / Công suất (kW): 142 / Trọng lượng trống lu (kg): 12700 / Lực rung (kg): 18600 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 50 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 18800 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 12200 / Lực rung (kg): 18500 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 17200 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 10700 / Lực rung (kg): 15800 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 2450 / Công suất (kW): 25 / Trọng lượng trống lu (kg): 1290 / Lực rung (kg): 4500 / Bề rộng trống lu (mm): 1200 / Bề dày trống lu (mm): 13 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 2600 / Công suất (kW): 25 / Trọng lượng trống lu (kg): 1300 / Lực rung (kg): 4500 / Bề rộng trống lu (mm): 1200 / Bề dày trống lu (mm): 13 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 250 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 4400 / Bề rộng trống lu (mm): 1200 / Bề dày trống lu (mm): 750 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 10000 / Công suất (kW): 90 / Trọng lượng trống lu (kg): 5500 / Lực rung (kg): 28000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 1530 / Trọng lượng xe (Kg): 10500 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng xe (Kg): 550 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng