• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.666
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 1 /
20.000 ₫
2
Xuất xứ: United States / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Chiếc/ Số lượng (Chiếc ): 1 /
45.000 ₫
3
Xuất xứ: Viet Nam / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 0 /
125.000 ₫
4
Xuất xứ: United States / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Gói/ Số lượng (Chiếc ): 100 /
340.000 ₫
5
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Gói/ Số lượng (Chiếc ): 100 /
350.000 ₫
6
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Hộp/ Số lượng (Chiếc ): 100 /
Liên hệ gian hàng
7
Xuất xứ: Viet Nam / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 0 /
Liên hệ gian hàng
8
Xuất xứ: United States / Chuẩn kết nối: RJ45, RJ11 / 6P4c, RJ45 / 8P8C, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 100 /
Liên hệ gian hàng
9
Xuất xứ: - / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Chiếc/ Số lượng (Chiếc ): 1000 /
Liên hệ gian hàng
10
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Chiếc/ Số lượng (Chiếc ): 1000 /
Liên hệ gian hàng
11
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45, RJ45 / 8P8C, / Đơn vị tính : Hộp, / Số lượng (Chiếc ): 100 /
Liên hệ gian hàng
12
Xuất xứ: - / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Hộp, / Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
13
Xuất xứ: Viet Nam / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Chiếc/ Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
14
Xuất xứ: Viet Nam / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 0 /
Liên hệ gian hàng
15
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45, RJ48, RJ11 / 6P4c, RJ12 / 6P6C, RJ45 / 8P8C, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 0 /
Liên hệ gian hàng
16
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45, RJ12 / 6P6C, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 0 /
Liên hệ gian hàng
17
Xuất xứ: Viet Nam / Chuẩn kết nối: RJ45/ Đơn vị tính : Chiếc/ Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
18
Xuất xứ: Taiwan / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
19
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
20
Xuất xứ: - / Chuẩn kết nối: RJ45, RJ45 / 8P8C, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
21
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Hộp, / Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
22
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: -, RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 1 /
Liên hệ gian hàng
23
Xuất xứ: China / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Hộp, / Số lượng (Chiếc ): 100 /
Liên hệ gian hàng
24
Xuất xứ: Viet Nam / Chuẩn kết nối: RJ45, / Đơn vị tính : Chiếc, / Số lượng (Chiếc ): 0 /
Liên hệ gian hàng