• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 721.190
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: china / Thép hợp kim / Nhấn cáp, / -, /
130.000 ₫
2
Xuất xứ: china / Thép hợp kim / Bấm cáp, / RJ45, RJ45 / 8P8C, /
320.000 ₫
3
Xuất xứ: - / - / Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp, / -, /
340.000 ₫
4
Xuất xứ: china / Thép hợp kim / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp/ RJ45/
340.000 ₫
5
Xuất xứ: - / Thép thông thường / Bấm cáp, Tuốt dây/ RJ45/
350.000 ₫
6
Xuất xứ: Japan / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, / RJ45, /
369.000 ₫
7
Xuất xứ: - / Thép hợp kim / Bấm cáp, / RJ45, /
540.000 ₫
8
Xuất xứ: Taiwan / Thép thông thường / Bấm cáp, Cắt dâ y, / RJ45, /
600.000 ₫
9
Xuất xứ: Đang chờ cập nhật / Thép hợp kim / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp/ RJ45, RJ48, RJ45 / 8P8C, RJ11 / 6P4c, RJ12 / 6P6C/
650.000 ₫
10
Xuất xứ: 3M PHÁP / Thép hợp kim / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp/ RJ45, RJ45 / 8P8C, RJ12 / 6P6C/
800.000 ₫
11
Xuất xứ: china / Thép hợp kim / Bấm cáp/ -/
879.000 ₫
12
Xuất xứ: HD-Link / Thép hợp kim / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp/ -/
900.000 ₫
13
Xuất xứ: Taiwan / Thép hợp kim / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp, / RJ45, RJ45 / 8P8C, /
2.000.000 ₫
14
Xuất xứ: - / - / Bấm cáp/ RJ45/
2.000.000 ₫
15
Xuất xứ: - / - / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp/ RJ45/
2.190.000 ₫
16
Xuất xứ: Taiwan / Thép hợp kim / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, / RJ45, /
2.900.000 ₫
17
Xuất xứ: china / Thép hợp kim / Bấm cáp/ RJ45/
3.379.000 ₫
18
Xuất xứ: china / Thép hợp kim / Bấm cáp/ -/
4.079.000 ₫
19
Xuất xứ: TCVN / - / Bấm cáp/ -/
5.200.000 ₫
20
Liên hệ gian hàng
21
- / Bấm cáp
Liên hệ gian hàng
22
Xuất xứ: TCVN / - / Bấm cáp
Liên hệ gian hàng
23
Xuất xứ: TCVN / - / Bấm cáp
Liên hệ gian hàng
24
Xuất xứ: TCVN / - / Bấm cáp
Liên hệ gian hàng
25
Xuất xứ: TCVN / - / Bấm cáp
Liên hệ gian hàng