• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.112
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
41 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 3.5 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 57
1.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: PROCASH / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 57 / Kết nối: -/
3.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: PROCASH / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 57 / Kết nối: -/
3.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in: 50 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: USB/
3.850.000 ₫
5
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: RS-232/
4.750.000 ₫
6
Hãng sản xuất: PROCASH / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 57 / Kết nối: -/
5.710.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in: 50 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 57 / Kết nối: USB/
6.650.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 3 dòng/ giây / Kích thước giấy in(mm): 0
7.390.000 ₫
9
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 17 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 57 / Kết nối: RS-232/
7.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: RS-232/
9.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0
10.846.000 ₫
12
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0
11.390.000 ₫
13
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 20 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 57
12.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: UNIWELL / Tốc độ in: 3 dòng/ giây / Kích thước giấy in(mm): 44
13.010.000 ₫
15
Hãng sản xuất: QUORION / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 14 / Kết nối: USB/
13.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: LEWIN (Nhật Bản) / Tốc độ in: 3 dòng/ giây / Kích thước giấy in(mm): 44
14.425.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 58
15.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: YOUNGPOS / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: USB/
17.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0
17.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: QUORION / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 25
19.650.000 ₫
21
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: RS-232, Ethernet, USB/
21.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: UNIWELL / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0
28.480.000 ₫
23
Hãng sản xuất: QUORION / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: -/
28.650.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: -/
31.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: UNIWELL / Tốc độ in: 21.5 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0
31.872.000 ₫
26
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: RS-232, Ethernet, USB/
33.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: YOUNGPOS / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0 / Kết nối: USB/
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 3.5 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 58
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 4.4 dòng/ giây / Kích thước giấy in(mm): 57
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: QUORION / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 57 / Kết nối: USB/
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: TOP CASH / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 57 / Kết nối: USB/
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 4.8 dòng/ giây / Kích thước giấy in(mm): 58
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 58
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 4.4 dòng/ giây / Kích thước giấy in(mm): 58
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 3.5 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 578
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ in: - / Kích thước giấy in(mm): 0
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 20 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 14 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in: 20 dòng/giây / Kích thước giấy in(mm): 0
Liên hệ gian hàng