• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.877
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
242 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ARGOX / Tốc độ in (mm/s): 51 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Parallel/ Trọng lượng (g): 14500 /
42.600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ARGOX / Tốc độ in (mm/s): 51 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Parallel/ Trọng lượng (g): 11000 /
19.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ARGOX / Tốc độ in (mm/s): 51 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Parallel/ Trọng lượng (g): 10000 /
16.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ARGOX / Tốc độ in (mm/s): 51 / Độ phân giải: 300 dpi / Cổng kết nối: RS-232, Parallel/ Trọng lượng (g): 4200 /
15.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, Lan, Wireless/ Độ phân giải: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
11.539.000 ₫
6
Hãng sản xuất: ARGOX / Tốc độ in (mm/s): 51 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Parallel/ Trọng lượng (g): 4200 /
11.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ARGOX / Tốc độ in (mm/s): 127 / Độ phân giải: 300 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Parallel/ Trọng lượng (g): 11000 /
10.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, Wireless/ Độ phân giải: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
9.339.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Citizen / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 2100 /
9.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, RS-485, Bi-directional parallel, Connect-It™/ Trọng lượng (g): 5000 /
8.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, RS-485, Bi-directional parallel, Connect-It™/ Trọng lượng (g): 1900 /
8.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: CODE SOFT / Tốc độ in (mm/s): 60 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
8.300.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 270 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
7.950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 Độ phân giải: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
7.539.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 127 / Cổng kết nối: USB, Lan/ Độ phân giải: 300 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
7.479.000 ₫
16
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 11.7 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 2100 /
7.100.000 ₫
17
Hãng sản xuất: GODEX / Tốc độ in (mm/s): 101.6 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
7.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: EPSON / Loại: - / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
6.650.000 ₫
19
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, Lan, Wireless/ Độ phân giải: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.579.000 ₫
20
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, 10 Base-T I/F, RS-485, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1800 /
6.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: FUJITSU / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1700 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284, Ethernet, Bi-directional parallel, RS232C/ Trọng lượng (g): 1800 /
6.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.939.000 ₫
24
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: USB, Lan/ Độ phân giải: 180 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.879.000 ₫
25
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1600 /
5.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, 10 Base-T I/F, IEEE 1284, RS-485, Bi-directional parallel, Wireless, RS232C/ Trọng lượng (g): 1800 /
5.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.400.000 ₫
28
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth, IEEE 1284, RS-485, Wireless/ Trọng lượng (g): 1800 /
5.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: TOPCASH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Citizen / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 1500 /
5.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5.220.000 ₫
32
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 5368709.12 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284/ Trọng lượng (g): 0 /
5.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, IEEE 1284, RS-485, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 0 /
5.115.000 ₫
34
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0.03 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, 10 Base-T I/F, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 2700 /
5.100.000 ₫
35
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 17.8 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, RS-485, Wireless, LTP/ Trọng lượng (g): 2500 /
5.050.000 ₫
36
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, 10 Base-T I/F, IEEE 1284, RS-485, Wireless/ Trọng lượng (g): 2300 /
5.050.000 ₫
37
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Độ phân giải: 180 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.039.000 ₫
38
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 144dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 2.4 / Xuất xứ: - /
4.960.000 ₫
39
Hãng sản xuất: IBM / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1600 /
4.950.000 ₫
40
Hãng sản xuất: BIXOLON / Tốc độ in (mm/s): 250 / Cổng kết nối: USB/ Độ phân giải: 180 dpi / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.939.000 ₫
41
Hãng sản xuất: CYBERTECH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1460 /
4.900.000 ₫
42
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1678 /
4.850.000 ₫
43
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 2600 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: CUSTOM / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 900 / Xuất xứ: - /
4.650.000 ₫
45
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 337 / Độ phân giải: 360 dpi x 360 dpi / Cổng kết nối: USB, Parallel/ Trọng lượng (g): 4.4 / Xuất xứ: - /
4.600.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >