• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.397
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
242 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ZONERICH / Tốc độ in (mm/s): 60 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 /
2.190.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ZONERICH / Tốc độ in (mm/s): 53 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: LTP/ Trọng lượng (g): 2500 /
2.490.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ZONERICH / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: LTP/ Trọng lượng (g): 0 /
4.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ZONERICH / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, LTP/ Trọng lượng (g): 0 /
3.650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: XPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 100 / Độ phân giải: 384dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 20 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: WINCOR-NIXDORF / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 2700 /
4.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TYSSO / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TYSSO / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.950.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TOPCASH / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 800 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, RS232C/ Trọng lượng (g): 2 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1400 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1560 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1780 / Xuất xứ: - /
2.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1678 /
4.850.000 ₫
17
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 125 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1710 /
4.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 /
3.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: STAR / Tốc độ in (mm/s): 11.7 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 2100 /
7.100.000 ₫
20
Hãng sản xuất: SEWOO / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Wireless, RS232C/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 119 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: Bluetooth, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 0 /
3.470.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Bluetooth, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 /
4.190.000 ₫
23
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 270 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
7.950.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 13 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 /
4.409.000 ₫
25
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 /
4.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 203 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
28
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 160 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 /
3.600.000 ₫
29
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 160 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
30
Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.250.000 ₫
31
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.450.000 ₫
32
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: USB, LTP/ Trọng lượng (g): 1400 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.150.000 ₫
33
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.050.000 ₫
34
Hãng sản xuất: CUSTOM / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 900 / Xuất xứ: - /
4.650.000 ₫
35
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 100 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, LTP/ Trọng lượng (g): 0 /
1.650.000 ₫
36
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 100 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, LTP/ Trọng lượng (g): 0 /
1.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: IBM / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1600 /
4.950.000 ₫
38
Hãng sản xuất: EZIPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 160 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: ZONERICH / Loại: In kim / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
41
Hãng sản xuất: ZJ / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.010.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.350.000 ₫
44
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.200.000 ₫
45
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 80 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
620.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >