• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.661
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
238 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1 / Xuất xứ: - /
2.700.000 ₫
92
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 2.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.700.000 ₫
93
Hãng sản xuất: CYBERTECH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
94
Hãng sản xuất: EZIPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.800.000 ₫
95
Hãng sản xuất: POS / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 2200 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.800.000 ₫
96
Hãng sản xuất: TYSSO / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 1400 / Xuất xứ: - /
2.820.000 ₫
97
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0 /
2.850.000 ₫
98
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.900.000 ₫
99
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
100
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.900.000 ₫
101
Hãng sản xuất: CYBERTECH / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
102
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in (mm/s): 75 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, Bluetooth, Ethernet/ Trọng lượng (g): 960 /
2.915.000 ₫
103
Hãng sản xuất: GPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1.28 / Xuất xứ: - /
2.950.000 ₫
104
Hãng sản xuất: TYSSO / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.950.000 ₫
105
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 60 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.990.000 ₫
106
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1.6 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
107
Hãng sản xuất: POS / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 2200 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
108
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 50 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: Bluetooth/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
109
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, LTP, Parallel/ Trọng lượng (g): 1.56 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
110
Hãng sản xuất: - / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: USB, Bluetooth/ Trọng lượng (g): 407 / Xuất xứ: - /
3.100.000 ₫
111
Hãng sản xuất: FUJITSU / Tốc độ in (mm/s): 180 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1200 / Xuất xứ: - /
3.130.000 ₫
112
Hãng sản xuất: TOPCASH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.150.000 ₫
113
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 60 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Bluetooth/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.150.000 ₫
114
Hãng sản xuất: CSTECH / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.159.000 ₫
115
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, LTP/ Trọng lượng (g): 1700 /
3.165.000 ₫
116
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi Trọng lượng (g): 0.96 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
117
Hãng sản xuất: EZIPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 3500 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
118
Hãng sản xuất: LABAU / Tốc độ in (mm/s): 180 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1400 /
3.200.000 ₫
119
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
120
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
121
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
122
Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.250.000 ₫
123
Hãng sản xuất: APOS / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.300.000 ₫
124
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, LTP/ Trọng lượng (g): 1700 /
3.300.000 ₫
125
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 59.85dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 2 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.300.000 ₫
126
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
127
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, LTP/ Trọng lượng (g): 1700 / Xuất xứ: - /
3.330.000 ₫
128
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 203 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
129
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, RS232C/ Trọng lượng (g): 2 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
130
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 70 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
131
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 160 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
132
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bluetooth, IEEE 1284, RS-485/ Trọng lượng (g): 2721 /
3.450.000 ₫
133
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 119 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: Bluetooth, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 0 /
3.470.000 ₫
134
Hãng sản xuất: EC / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C, Parallel/ Trọng lượng (g): 2000 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
135
Hãng sản xuất: BROTHER / Tốc độ in (mm/s): 10 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 848 /
3.500.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  >