• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.173
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
238 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: APOS / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.050.000 ₫
47
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 152 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1450 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
48
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1.78 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
49
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.130.000 ₫
50
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: USB, LTP/ Trọng lượng (g): 1400 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.150.000 ₫
51
Hãng sản xuất: HIGHPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.180.000 ₫
52
Hãng sản xuất: ZONERICH / Tốc độ in (mm/s): 60 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 /
2.190.000 ₫
53
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Lan/ Trọng lượng (g): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
54
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1780 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
55
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in (mm/s): 6.58 / Độ phân giải: 200 dpi / Cổng kết nối: Lan/ Trọng lượng (g): 470 /
2.200.000 ₫
56
Hãng sản xuất: XPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1.1 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.200.000 ₫
57
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
58
Hãng sản xuất: POS / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.200.000 ₫
59
Hãng sản xuất: HIGHPRINTER / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: Lan/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
60
Hãng sản xuất: ANTECH / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi Trọng lượng (g): 0 /
2.200.000 ₫
61
Hãng sản xuất: - / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 300 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
62
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.240.000 ₫
63
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 200 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1560 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.280.000 ₫
64
Hãng sản xuất: GPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 160 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.290.000 ₫
65
Hãng sản xuất: SAKI / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi x 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.290.000 ₫
66
Hãng sản xuất: TAWA / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1.9 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.300.000 ₫
67
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1.78 / Xuất xứ: - /
2.340.000 ₫
68
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1900 / Xuất xứ: - /
2.350.000 ₫
69
Hãng sản xuất: XPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.390.000 ₫
70
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, LTP/ Trọng lượng (g): 1.9 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.398.800 ₫
71
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 720 dpi × 360 dp / Cổng kết nối: USB, Ethernet, LTP/ Trọng lượng (g): 1360 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
72
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Lan/ Trọng lượng (g): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
73
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1900 / Xuất xứ: - /
2.400.000 ₫
74
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1780 / Xuất xứ: - /
2.400.000 ₫
75
Hãng sản xuất: XPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
76
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
77
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet, Lan, RS232C/ Trọng lượng (g): 1400 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
78
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 230 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.430.000 ₫
79
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1360 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.430.000 ₫
80
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.450.000 ₫
81
Hãng sản xuất: ZONERICH / Tốc độ in (mm/s): 53 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: LTP/ Trọng lượng (g): 2500 /
2.490.000 ₫
82
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
83
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1560 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
84
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
85
Hãng sản xuất: TYSSO / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
86
Hãng sản xuất: EC LINE / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Parallel/ Trọng lượng (g): 1000 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
87
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1300 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.550.000 ₫
88
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.570.000 ₫
89
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1300 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.580.000 ₫
90
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 80 / Độ phân giải: 203 dpi Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.600.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  >