• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.760
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
268 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
226
Hãng sản xuất: ZEBEX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203-300 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
61.000.000 ₫
227
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 305 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Japan /
69.100.000 ₫
228
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 5.02 inch - 128mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 25 / Xuất xứ: - /
76.800.000 ₫
229
Hãng sản xuất: PRINTRONIX / Khổ giấy : 6 inch - 152mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: - / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
76.900.000 ₫
230
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Khổ giấy : 213.3mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 305 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Japan /
78.500.000 ₫
231
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 22700 / Xuất xứ: - /
83.000.000 ₫
232
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 30 / Xuất xứ: - /
86.200.000 ₫
233
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 8.5inch - 216mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203-300 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 254mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: America /
88.000.000 ₫
234
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: United States /
89.000.000 ₫
235
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 6.4inch - 162mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 305 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 25 / Xuất xứ: - /
104.400.000 ₫
236
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: - / 90 MHz / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203-300 dpi / Tốc độ in : 4 inch/giây / Khối lượng (kg): 31 / Xuất xứ: - /
106.500.000 ₫
237
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 8.5inch - 216mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 32 / Xuất xứ: - /
123.000.000 ₫
238
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: United States /
133.000.000 ₫
239
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203-300 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 254mm/giây / Khối lượng (kg): 33 / Xuất xứ: - /
135.800.000 ₫
240
Hãng sản xuất: ANTECH / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 101mm/s - 127mm/s / Khối lượng (kg): 1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
241
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4.2 ips - 107mm/giây / Khối lượng (kg): 2 / Xuất xứ: United States /
Liên hệ gian hàng
242
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
243
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
244
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 5 ips- 127mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
245
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 254mm/giây / Khối lượng (kg): 15000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
246
Hãng sản xuất: BIXOLON / Bộ nhớ trong: - Độ phân giải: 300 dpi / Khổ giấy : - / Tốc độ in : 127 mm/giây / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
247
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 4 MB / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 7 ips - 178mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
248
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 6.4inch - 162mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 24800 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
249
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
250
Hãng sản xuất: AVERY / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Thẻ cắm ngoài - 32 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
251
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 600 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 23 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
252
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 3 ips - 76mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
253
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
254
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4inch - 102mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 13 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
255
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
256
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 12ips- 305mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: United States /
Liên hệ gian hàng
257
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
258
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 102mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
259
Hãng sản xuất: ANTECH / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 101mm/s - 127mm/s / Khối lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
260
Hãng sản xuất: PRINTRONIX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 195000 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
261
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 102mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SRAM - 256 Kb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
262
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 56mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
263
Hãng sản xuất: CITIZEN / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 12ips- 305mm/giây / Khối lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
264
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 213.3mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 3 inch/giây / Khối lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
265
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
266
Hãng sản xuất: BROTHER / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: - / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
267
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
268
Hãng sản xuất: ANTECH / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  5  6