• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.667
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
271 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V/ Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 120V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, RS-232, RJ-11, RJ-45, USB/
680.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra: 200/208/220/230/240 VAC / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
780.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
839.000 ₫
4
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V/ Điện áp ra: 220V, 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
840.000 ₫
5
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 220V±25%/ Điện áp ra: 220V±1.5%, 115V ±5%/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Hiển thị, giao tiếp: 2 ổ ra/
840.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
840.000 ₫
7
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, 120 V, 100 V/ Điện áp ra: 220V, 110V, 120V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
840.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra: 220 V / Dung lượng Pin: 12V/7Ah
900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra: 220/230/240 VAC
910.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Huyndai / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 11 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 135-280 V/ Điện áp ra: 230V±10%/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Màn hình LCD, USB/
945.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 220V±25%/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
990.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 700 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra: 240 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
990.000 ₫
13
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V/ Điện áp ra: 220V, 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
1.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 3 ổ ra, RJ-11, RJ-45, USB/
1.140.000 ₫
16
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 525 / Thời gian lưu điện tối đa: 3 Phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.149.000 ₫
17
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 11.5 Phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
1.180.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SOROTEC / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 24 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: 12V/9Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.240.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 16 phút / Điện áp ra: 230 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.298.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra/
1.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Huyndai / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra: 220 V / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.530.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 20000 / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 220V Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.599.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/9Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 3 ổ ra, RJ-11, RJ-45, USB/
1.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Zlpower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V/ Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 120V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/7AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, RS-232, RJ-11, RJ-45, USB/
1.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Huyndai / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 140-290 VAC/ Điện áp ra: 198VAC-256VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.750.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 160V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.750.000 ₫
27
Hãng sản xuất: OPENDOOR / Công suất (VA): 900 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 Giờ / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 24V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 13 giờ / Dung lượng Pin: 24V/15Ah / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Huyndai / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 24 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: HaNoTech / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: 42 giờ / Điện áp ra 1: 24 V / Điện áp vào : 24V/ Điện áp ra: 24V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/7AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.890.000 ₫
30
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 40 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, 120 V, 100 V/ Điện áp ra: 220V, 110V, 120V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V/ Điện áp ra: 220V, 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
1.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: UPSELECT / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
1.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Huyndai / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.950.000 ₫
34
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
1.980.000 ₫
35
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, RS-232, RJ-11, USB/
1.980.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Hyundai / Công suất (VA): 700 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút (with 1 BP) / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/7AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Màn hình LCD, USB/
2.009.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Ares / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V±25%/ Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 2 x 12V/7AH / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
2.019.000 ₫
38
Hãng sản xuất: CyberPower / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút / Điện áp ra: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/9Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 3 ổ ra, RJ-11, RJ-45, USB/
2.100.000 ₫
39
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 phút / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2.2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra, USB/
2.150.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra: 220 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
2.190.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Hyundai / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 140V~280V/ Điện áp ra: 200-250VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.198.000 ₫
42
Hãng sản xuất: OPENDOOR / Công suất (VA): 1200 / Thời gian lưu điện tối đa: 36 giờ / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 24V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 13 giờ / Dung lượng Pin: 24V/18Ah / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.200.000 ₫
43
Hãng sản xuất: OPENDOOR / Công suất (VA): 1900 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 Giờ / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 24V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 13 giờ / Dung lượng Pin: 24V/24Ah / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.200.000 ₫
44
Hãng sản xuất: OPENDOOR / Công suất (VA): 900 / Thời gian lưu điện tối đa: 48 giờ / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 24V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 13 giờ / Dung lượng Pin: 24V/24Ah / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.200.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Maruson / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra: 240 V / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
2.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>