• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 719.789
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
138 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 70 / Công suất (kW): 4 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.150.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 3 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.350.000 ₫
4
Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 4.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.490.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 20 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.600.000 ₫
7
Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.699.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 2 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.890.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 40 / Công suất (kW): 20 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Newsun / Dung tích (lít): 20 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 2000 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 45 / Công suất (kW): 2000 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Newsun / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 2 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.440.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 350 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 4 / Chiều cao (mm): 1100 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.600.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.630.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.670.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Bình Minh / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.700.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 60 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 6 / Chiều cao (mm): 850 / Đường kính (mm): 500 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.890.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 4 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 40 / Công suất (kW): 2000 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 2000 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 35 / Công suất (kW): 2000 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Newsun / Dung tích (lít): 40 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (lít): 80 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.190.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 70 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Newsun / Dung tích (lít): 60 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 100 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.400.000 ₫
35
Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.479.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 70 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.490.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 70 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.490.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 2 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Newsun / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 1 / Chiều cao (mm): 800 / Đường kính (mm): 400 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.680.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 90 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 20 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.990.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 45 / Công suất (kW): 2000 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.990.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 45 / Công suất (kW): 2000 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (lít): 20 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >