• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 741.684
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
157 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
136
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.75 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
137
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 10 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
138
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
139
Hãng sản xuất: Lutron / Sai số (g): 0.05 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
140
Hãng sản xuất: Lutron / Sai số (g): 0.05 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
141
Hãng sản xuất: Lutron / Sai số (g): 0.1 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 3 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
142
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: Độ chính xác cao, -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
143
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
144
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
145
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
146
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
147
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 1.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
148
Hãng sản xuất: Digi / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
149
Hãng sản xuất: Lutron / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 2 Trọng lượng (kg): 0.45 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
150
Hãng sản xuất: Lutron / Sai số (g): 0.5 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 150 Trọng lượng (kg): 10.4 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
151
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 50 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự kiểm tra pin, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
152
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Sai số (g): - / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
153
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
154
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 0.2 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0.6 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
155
Hãng sản xuất: Radwag / Sai số (g): 200 / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 400 / Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
156
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
157
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa (kg): 0 / Trọng lượng (kg): 650 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4