• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.711
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
38 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Dung tích tối đa (cc): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Dalushan / Dung tích tối đa (cc): 350 / Áp lực làm việc (bar): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Dalushan / Dung tích tối đa (cc): 2 / Áp lực làm việc (bar): 13 / Trọng lượng (kg): 16.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Dalushan / Dung tích tối đa (cc): 2 / Áp lực làm việc (bar): 17 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Dalushan / Dung tích tối đa (cc): 2100 / Áp lực làm việc (bar): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Dalushan / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dalushan / Dung tích tối đa (cc): 400 / Áp lực làm việc (bar): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Dalushan / Dung tích tối đa (cc): 1000 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 10 /
3.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 350 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Hà Lan /
20.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 1000 / Trọng lượng (kg): 6.6 / Xuất xứ: Ý /
37.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 7.4 / Xuất xứ: Ý /
37.820.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Ý /
45.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 1000 / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Ý /
45.690.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 1600 / Trọng lượng (kg): 9.8 / Xuất xứ: Ý /
46.680.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 2800 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Ý /
49.560.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 15.3 / Xuất xứ: Ý /
55.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 29 / Xuất xứ: Ý /
65.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 2800 / Trọng lượng (kg): 14.7 / Xuất xứ: Ý /
71.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Europress / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Ý /
78.275.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 350 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 700 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 1500 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 11.2 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 1500 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 11.2 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 6400 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 3500 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 16.5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Cmart / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
27
Dung tích tối đa (cc): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
28
Dung tích tối đa (cc): 0 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
29
Dung tích tối đa (cc): 0 / Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
30
Dung tích tối đa (cc): 0 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
31
Dung tích tối đa (cc): 0 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Đang Cập Nhật /
Liên hệ gian hàng
32
Dung tích tối đa (cc): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 6400 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 0 / Áp lực làm việc (bar): 0 / Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 2000 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 600 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 2000 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Bega / Dung tích tối đa (cc): 2000 / Áp lực làm việc (bar): 700 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng