• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.646
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
75 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: IHI-STAR / Năng suất (kg/h): 2100 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: Nhật Bản /
60.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 2 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
35.000.000 ₫
3
Năng suất (kg/h): 6000 / Công suất động cơ (kW): 7 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
67.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
24.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Trọng lượng (kg): 192 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
6
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
7
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 3 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 280 /
38.630.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 4000 / Công suất động cơ (kW): 5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 800 / Trọng lượng (kg): 280 / Xuất xứ: Trung Quốc /
53.000.000 ₫
10
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Việt Nam /
800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
980.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
850.000 ₫
14
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
850.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
990.000 ₫
16
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 92 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 400 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2800 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
840.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2800 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
900.000 ₫
21
Năng suất (kg/h): 500 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 300 / Công suất động cơ (kW): 1.1 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.340.000 ₫
23
Năng suất (kg/h): 100 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000 ₫
24
Năng suất (kg/h): 50 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 30000 / Công suất động cơ (kW): 15 / Tốc độ vòng quay (v/p): 450 / Trọng lượng (kg): 2300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 9 / Công suất động cơ (kW): 15 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 880 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
27
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 3 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1250 / Trọng lượng (kg): 90 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 4.5 / Công suất động cơ (kW): 5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 300 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 6.5 / Công suất động cơ (kW): 7 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 420 /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 2 / Công suất động cơ (kW): 18.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 580 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1440 / Trọng lượng (kg): 280 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 30 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1470 / Trọng lượng (kg): 2300 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 9 / Công suất động cơ (kW): 15 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1470 / Trọng lượng (kg): 880 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1470 / Trọng lượng (kg): 880 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Celikel / Năng suất (kg/h): 50000 / Công suất động cơ (kW): 50 / Tốc độ vòng quay (v/p): 540 / Trọng lượng (kg): 250 / Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 30 / Tốc độ vòng quay (v/p): 147 / Trọng lượng (kg): 1020 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 30 / Tốc độ vòng quay (v/p): 450 / Trọng lượng (kg): 2300 /
Liên hệ gian hàng
40
Năng suất (kg/h): 2500 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/p): 1450 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Hà Bắc / Năng suất (kg/h): 3000 / Công suất động cơ (kW): 4 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Hà Bắc / Năng suất (kg/h): 700 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
43
Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Tốc độ vòng quay (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (kg/h): 6000 / Công suất động cơ (kW): 18.5 / Tốc độ vòng quay (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 580 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >