• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.988
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
35 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Ohaus / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 120 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 230 / Trọng lượng (kg): 5.23 /
3.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Ohaus / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 110 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Mỹ /
15.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Axis / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 0 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
18.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ohaus / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 110 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
18.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Boeco / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 0 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
19.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Axis / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 0 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Boeco / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 35 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Đức /
20.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Axis / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 200 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
20.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Axis / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 0 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
20.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Axis / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 200 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
21.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Citizen / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 50 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 200 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Ấn Độ /
22.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Gmk / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 50 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
24.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Ohaus / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 35 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Mỹ /
27.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Citizen / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 50 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 200 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Ấn Độ /
28.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Ohaus / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 90 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Mỹ /
29.379.000 ₫
16
Hãng sản xuất: A&d / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 51 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
29.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Kern / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 150 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Đức /
29.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Ohaus / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 45 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Mỹ /
30.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Kett / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 80 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 200 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
31.179.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Ohaus / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 45 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Mỹ /
32.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Kern / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 60 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Đức /
32.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shimadzu / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 60 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
32.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Radwag / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 60 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
35.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Radwag / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 50 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Châu Âu /
35.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Axis / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 100 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
35.600.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kern / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 50 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Đức /
35.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Kern / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 50 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Đức /
44.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Precisa / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 124 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 230 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
48.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: CAS / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 110 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
49.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: CAS / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 52 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 160 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
50.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Precisa / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 120 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
51.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shimadzu / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 120 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
75.000.000 ₫
33
Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 120 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 180 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
75.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Kern / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 160 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Đức /
76.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Sartorius / Trọng lượng mẫu lớn nhất (g): 0 / Nhiệt độ sấy lớn nhất (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
199.900.000 ₫