• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 721.069
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 3 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 2.5 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
16.300.000 ₫
5
Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
16.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 0 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
16.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 0 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
17.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 0.2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
18.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Radwag / Tải trọng tối đa (tấn): 0.6 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 42 /
19.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Radwag / Tải trọng tối đa (tấn): 0.6 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Châu Âu /
19.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 0.5 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 3 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 250 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
21.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Tải trọng tối đa (tấn): 2.5 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
24.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 5 / Sai số (kg): 2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
29.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 1 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
29.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 1 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
32.640.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 1 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
32.640.000 ₫
21
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 1 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
32.640.000 ₫
22
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 2 / Sai số (kg): 1 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
33.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
34.270.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
34.270.000 ₫
25
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
34.270.000 ₫
26
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
34.370.000 ₫
27
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 1 / Sai số (kg): 0.5 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
35.608.000 ₫
28
Hãng sản xuất: CAS / Tải trọng tối đa (tấn): 3 / Sai số (kg): 2 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Radwag / Tải trọng tối đa (tấn): 0.6 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 0 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Châu Âu /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (tấn): 2.5 / Sai số (kg): 0 / Chiều cao nâng cao nhất (mm): 250 / Chiều cao nâng thấp nhất (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng