• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 709.853
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
170 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): - / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: -/ Nguồn cung cấp: -/ Trọng lượng (kg): 0 /
90.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Weiheng / Khả năng chịu tải tối đa(g): 40000 / Sai số (g): 20 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Akiko / Khả năng chịu tải tối đa(g): 25000 / Sai số (g): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: OEM / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
149.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 10000 / Sai số (g): - / Trọng lượng (kg): 0.3 / Xuất xứ: Việt Nam /
150.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 50000 / Sai số (g): 10 / Tính năng: Trừ bì Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
180.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Pocket Pro / Khả năng chịu tải tối đa(g): 40000 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: 6V/1.2Ah/ Trọng lượng (kg): 0.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
180.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 10000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
180.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Weiheng / Khả năng chịu tải tối đa(g): 50000 / Sai số (g): 10 / Màn hình: - / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
290.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Pocket Pro / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.05 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
290.000 ₫
12
Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/5000 / Tính năng: Tự tắt nguồn/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
300.000 ₫
13
Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0.13 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
320.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Amput / Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Độ chính xác cao Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
340.000 ₫
17
Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AC220/380V,50Hz/ Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
18
Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
20
Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AC220/380V,50Hz/ Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Pocket Pro / Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.1 / Trọng lượng (kg): 0.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
380.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Amput / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/11000 / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
400.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Amput / Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/11000 / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
400.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Amput / Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/11000 / Tính năng: Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao/ Nguồn cung cấp: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
400.000 ₫
26
Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0.13 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
400.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.01 Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
400.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Amput / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: 1/11000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
400.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/11000 / Tính năng: Tự kiểm tra pin/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
400.000 ₫
31
Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
33
Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AC220/380V,50Hz/ Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
34
Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: CR2032 x 2/ Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
420.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
420.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Pocket Pro / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
420.000 ₫
39
Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Trừ bì/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.02 / Màn hình: LCD / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: CR2032 x 2/ Trọng lượng (kg): 0.03 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
450.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/1000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: Led / Độ phân giải tối đa: 1/10000 / Tính năng: Tự tắt nguồn, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Nguồn cung cấp: CR2032 x 2/ Trọng lượng (kg): 0.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
43
Khả năng chịu tải tối đa(g): 500 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: LCD / Tính năng: Tự tắt nguồn/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0.13 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
450.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Pocket Pro / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: LCD / Độ phân giải tối đa: - / Tính năng: Tự tắt nguồn/ Nguồn cung cấp: AAA x 2/ Trọng lượng (kg): 0.12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
45
Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 /
480.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >