• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.565
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
389 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1100 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Nhật Bản /
33.890.000 ₫
2
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
29.490.000 ₫
3
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1100 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
29.450.000 ₫
4
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
28.920.000 ₫
5
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 610 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Nhật Bản /
27.220.000 ₫
6
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 610 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
26.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 5.09 / Xuất xứ: Nhật Bản /
26.490.000 ₫
8
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8100 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
25.980.000 ₫
9
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 810 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
25.357.000 ₫
10
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 410 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Nhật Bản /
25.250.000 ₫
11
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6100 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
24.120.000 ₫
12
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
23.990.000 ₫
13
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 410 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
21.890.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.990.000 ₫
15
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 310 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.990.000 ₫
16
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 210 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.410.000 ₫
18
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 210 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
19.390.000 ₫
19
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6100 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 120V-50/60Hz, 220V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, -/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
18.990.000 ₫
20
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2100 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
17.850.000 ₫
21
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
17.293.000 ₫
22
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 520 / Sai số (g): 0.0001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
17.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1210 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
16.490.000 ₫
24
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.689.000 ₫
25
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 320 / Sai số (g): 0.0001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.689.000 ₫
26
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.886.000 ₫
27
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 220 / Sai số (g): 0.0001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5200 / Sai số (g): - / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.758.000 ₫
29
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1220 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.085.000 ₫
30
Hãng sản xuất: And / Khả năng chịu tải tối đa(g): 122 / Sai số (g): 0.0001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.085.000 ₫
31
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 520 / Sai số (g): - / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 8100 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.990.000 ₫
33
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 810 / Sai số (g): 0.001 / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.690.000 ₫
34
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 / Sai số (g): - / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.690.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Kern / Khả năng chịu tải tối đa(g): 6000 / Sai số (g): 0.1 / Màn hình: - / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz, 240V-50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Đức /
12.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Kern / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3000 / Sai số (g): 0.01 / Màn hình: - / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: 110V-50/60Hz, 230VAC 50/60Hz/ Tính năng: Độ chính xác cao/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Đức /
12.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2000 / Sai số (g): - / Màn hình: LCD / Vật liệu: -/ Nguồn cung cấp: -/ Tính năng: Chức năng đếm, RS-232S ( chuẩn), Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G/ Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 3200 / Sai số (g): - / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 122 / Sai số (g): - / Màn hình: VFD Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 200 / Sai số (g): - / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.790.000 ₫
41
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 2200 / Sai số (g): - / Màn hình: - Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.700.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Axis / Khả năng chịu tải tối đa(g): 5000 / Sai số (g): 0.5 / Màn hình: LCD Nguồn cung cấp: 230VAC 50/60Hz/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, KG, CT, LB, DWT/ Trọng lượng (kg): 4000 / Xuất xứ: Ba Lan /
11.480.000 ₫
43
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 1220 / Sai số (g): - / Màn hình: VFD Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery/ Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Cổng RS-232 Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: AND / Khả năng chịu tải tối đa(g): 600 / Sai số (g): - / Màn hình: - / Vật liệu: Inox/ Nguồn cung cấp: 220V-50/60Hz/ Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232/ Đơn vị cân: G, OZ, LB, GN/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.700.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Ohaus / Khả năng chịu tải tối đa(g): 4100 / Sai số (g): 0.02 / Màn hình: LCD / Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa/ Nguồn cung cấp: DC 12V 850mA AC Adaptor/ Tính năng: Tính phần trăm, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì, Chuyển đổi đơn vị cân/ Đơn vị cân: G, %/ Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.350.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>