• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Cơ Sở Sản Xuất Máy Ép MíaTấn Phát
Gian hàng: mayepmiatanphat
Tham gia: 12/03/2009
GD Online thành công(?): 195
Đánh giá tốt : 77%
Thời gian xử lý : 3 giờ
Lượt truy cập: 323.027
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Máy ép mía PT40-4D Max là chiếc máy ép mía siêu sạch có khả năng tạo bọt như máy ép mía truyền thống có tay quay, tạo nên hương vị nước mía...
Ưu điểm của Dao cạo vỏ mía
-400k
6.500.000 ₫
6.900.000 ₫
-50k
290.000 ₫
340.000 ₫
4.500.000 ₫
-30%
4.550.000 ₫
6.500.000 ₫
-600k
5.800.000 ₫
6.400.000 ₫
-150k
4.950.000 ₫
5.100.000 ₫
-600k
5.800.000 ₫
6.400.000 ₫
-800k
8.800.000 ₫
9.600.000 ₫
-300k
8.300.000 ₫
8.600.000 ₫
7.600.000 ₫
-500k
4.900.000 ₫
5.400.000 ₫
-900k
6.700.000 ₫
7.600.000 ₫
-700k
5.500.000 ₫
6.200.000 ₫
11.500.000 ₫
16.500.000 ₫
6.900.000 ₫
1.700.000 ₫
2.800.000 ₫
-65k
855.000 ₫
920.000 ₫
10.500.000 ₫
-1,5Tr
9.000.000 ₫
10.500.000 ₫
30.000.000 ₫
-20%
228.000 ₫
285.000 ₫
890.000 ₫
-400k
6.500.000 ₫
6.900.000 ₫
7.600.000 ₫
-500k
4.900.000 ₫
5.400.000 ₫
-700k
5.500.000 ₫
6.200.000 ₫
170.000 ₫
170.000 ₫
7.400.000 ₫
-30%
4.550.000 ₫
6.500.000 ₫
-300k
5.500.000 ₫
5.800.000 ₫
26.000.000 ₫
13.500.000 ₫
-190k
860.000 ₫
1.050.000 ₫
4.500.000 ₫
-600k
5.800.000 ₫
6.400.000 ₫
3.550.000 ₫
6.400.000 ₫
6.400.000 ₫
7.400.000 ₫
8.400.000 ₫
170.000 ₫
19.500.000 ₫
-300k
8.300.000 ₫
8.600.000 ₫
-150k
4.950.000 ₫
5.100.000 ₫
5.500.000 ₫
-20%
228.000 ₫
285.000 ₫
-150k
4.950.000 ₫
5.100.000 ₫
-400k
6.500.000 ₫
6.900.000 ₫
-500k
4.900.000 ₫
5.400.000 ₫
-600k
5.800.000 ₫
6.400.000 ₫
-300k
8.300.000 ₫
8.600.000 ₫
-30%
4.550.000 ₫
6.500.000 ₫
-65k
855.000 ₫
920.000 ₫
-990k
14.510.000 ₫
15.500.000 ₫
-190k
860.000 ₫
1.050.000 ₫
-60k
450.000 ₫
510.000 ₫
-500k
4.900.000 ₫
5.400.000 ₫
-50k
290.000 ₫
340.000 ₫
-90k
1.460.000 ₫
1.550.000 ₫
-900k
10.100.000 ₫
11.000.000 ₫
-300k
8.300.000 ₫
8.600.000 ₫
-600k
5.800.000 ₫
6.400.000 ₫
-700k
5.500.000 ₫
6.200.000 ₫
-900k
6.700.000 ₫
7.600.000 ₫
-300k
5.500.000 ₫
5.800.000 ₫
-800k
8.800.000 ₫
9.600.000 ₫
-500k
7.500.000 ₫
8.000.000 ₫
-310k
1.390.000 ₫
1.700.000 ₫
-1,1Tr
11.900.000 ₫
13.000.000 ₫