• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mev Việt Nam
Gian hàng: maycatmev
Tham gia: 24/07/2017
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 171.300
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 250 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 4000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 1500 / Chiều rộng cắt (mm): 3000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 120 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
66.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (Kw): 250 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 4000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 5000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 6000 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.2 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
71.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (Kw): 500 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 6000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 6000 / Chiều dài cắt (mm): 3000 / Chiều rộng cắt (mm): 1500 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 3500 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 2000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
82.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
86.100.000 ₫
5
Công suất (Kw): 1200 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 8000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 8000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 8000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 3000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 6000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 4000 / Trọng lượng (Kg): 700 / Xuất xứ: Trung Quốc /
176.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 1.2 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 15 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 3000 / Chiều rộng cắt (mm): 1500 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
182.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (Kw): 1500 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 10000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 15000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.2 / Chiều dài Ray (mm): 7000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 2500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
192.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (Kw): 1500 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 8000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 10000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.1 / Chiều dài Ray (mm): 7000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 2500 / Trọng lượng (Kg): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
192.500.000 ₫
9
Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
193.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 220000 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 4000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 1500 / Chiều rộng cắt (mm): 3000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
198.000.000 ₫
11
Công suất (Kw): 1500 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 10000 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 8000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 10000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 7000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 800 /
203.500.000 ₫
12
Công suất (Kw): 1500 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 10 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 10 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 10 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 6000 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 4000 / Trọng lượng (Kg): 700 / Xuất xứ: Trung Quốc /
214.500.000 ₫
13
Công suất (Kw): 0 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
236.500.000 ₫
14
Công suất (Kw): 1500 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 10000 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 15000 / Chiều dài cắt (mm): 6000 / Chiều rộng cắt (mm): 2000 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0.2 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
242.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (Kw): 3 / Tốc độ cắt Min (mm/phút): 0 / Tốc độ cắt Max (mm/phút): 0 / Tốc độ không tải Max (mm/phút): 0 / Chiều dài cắt (mm): 0 / Chiều rộng cắt (mm): 0 / Độ chính xác cắt (mm/m): 0 / Chiều dài Ray (mm): 0 / Khoảng cách giữa 2 Ray (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
264.000.000 ₫
Trang:  1  2  >