• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
11 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Công suất (W): 20 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 0 / Trọng lượng (Kg): 9650 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Công suất (W): 20 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 100 / Trọng lượng (Kg): 3500 /
1.500.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (W): 0 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.556.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (W): 0 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 100 / Trọng lượng (Kg): 9000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /...
1.599.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 20 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 80 / Trọng lượng (Kg): 8000 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
1.353.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Công suất (W): 20 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 100 / Trọng lượng (Kg): 4500 /
1.500.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Công suất (W): 30 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 100 / Trọng lượng (Kg): 8000 /
1.500.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Hãng sản xuất: Amada / Công suất (W): 12 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 100 / Trọng lượng (Kg): 4000 /
1.150.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Hãng sản xuất: MEV / Công suất (W): 0 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 0 / Trọng lượng (Kg): 3000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /...
695.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/07/2022    
Công suất (W): 0 / Độ chính xác (mm): 0.05 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 1000 / Trọng lượng (Kg): 3000 /
1.500.000.000 ₫
Ngày đăng: 22/01/2022    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 10000 / Độ chính xác (mm): 0 / Tốc độ cắt cực đại (mm/s): 1350 / Trọng lượng (Kg): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
968.000.000 ₫
Ngày đăng: 14/01/2022