• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
91 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Ukraine /
32.700.000 ₫
Ngày đăng: 25/02/2022    
Hãng sản xuất: DILLON / Hiển thị: Digital / Độ chính xác: ± 3% / Nguồn điện: Pin 9V /
42.500.000 ₫
Ngày đăng: 24/02/2022    
Xuất xứ: Đang cập nhật /
700.000.000 ₫
Ngày đăng: 23/02/2022    
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - /
11.700.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Schmidt / Hiển thị: Đồng hồ / Độ chính xác: ± 1% / Nguồn điện: Pin 9V /
14.500.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Dillon / Hiển thị: Màn LCD / Độ chính xác: ± 3% / Nguồn điện: Pin 9V / Xuất xứ: Mỹ /
42.700.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Schmidt / Hiển thị: Digital / Độ chính xác: ± 1% / Nguồn điện: Pin 9V / Xuất xứ: Đức /
15.800.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Delta OHM / Trọng lượng (g): 350 /
13.600.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: James NDT / Xuất xứ: Mỹ /
80.300.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Forcome / Xuất xứ: China /
35.000.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Iwave / Xuất xứ: Trung Quốc /
23.800.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Omega / Kiểu: Siêu âm / Xuất xứ: United States /
37.900.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Hãng sản xuất: Filtermist / Loại: Đang cập nhật / Công suất (l/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
30.400.000 ₫
Ngày đăng: 22/02/2022    
Xuất xứ: Mỹ / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1000um / Độ chính xác: ±2µm + 3% / Trọng lượng (g): 140 /
38.000.000 ₫
Ngày đăng: 18/12/2021    
Hãng sản xuất: Schmidt / Hiển thị: Đồng hồ / Độ chính xác: ± 1% / Nguồn điện: Pin 9V /
14.500.000 ₫
Ngày đăng: 18/12/2021    
Hãng sản xuất: TIANJIN / Loại: Điện tử / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
20.900.000 ₫
Ngày đăng: 18/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±(1 µm + 1%) 0 – 50 µm / Trọng lượng (g): 140 /...
33.400.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±(1 µm + 1%) 0 – 50 µm / Trọng lượng (g): 140...
26.900.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±(0.5 µm + 1%) 0 – 100 µm / Trọng lượng (g): 140 /...
15.500.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0-1150 um / Độ chính xác: ±(0.5 µm + 1%) 0 – 100 µm / Trọng lượng (g): 140 /...
30.100.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: Mỹ / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Defelsko / Trọng lượng (g): 6000 /
44.500.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±2µm + 1% / Trọng lượng (g): 140 /...
15.300.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: Đang cập nhật /
700.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Hãng sản xuất: Sentech / Trọng lượng (g): 100 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.900.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Hãng sản xuất: Sentech / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Hãng sản xuất: Sentech / Trọng lượng (g): 198 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
13.800.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Hãng sản xuất: Sentech / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0-1150 um / Độ chính xác: ±(0.5 µm + 1%) 0 – 100 µm / Trọng lượng (g): 1...
15.500.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /...
24.400.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±(1 µm + 1%) 0 – 50 µm / Trọng lượng (g): 140...
17.700.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: 0.01 mm / Trọng lượng (g): 140 /...
16.100.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0-625 µm / Độ chính xác: ±(0.5 µm + 1%) 0 – 100 µm / Trọng lượng (g): 14...
14.900.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên thép / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Trọng lượng (g): 0 /
16.200.000 ₫
Ngày đăng: 06/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /...
19.900.000 ₫
Ngày đăng: 04/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /
48.600.000 ₫
Ngày đăng: 04/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /
40.200.000 ₫
Ngày đăng: 04/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /...
15.100.000 ₫
Ngày đăng: 04/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: - / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 20 – 110 µm / Độ chính xác: ±5µm / Trọng lượng (g): 165 /
17.100.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±(1 µm + 1%) 0 – 50 µm / Trọng lượng (g): 140...
25.100.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /
43.400.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /...
16.800.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /
51.500.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2021    
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±(1 µm + 1%) 0 – 50 µm / Trọng lượng (g): 140...
17.500.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2021    
Trang:  1  2  3  >