Thông tin thành viên
Thông tin cá nhân
Ngày tham gia Vatgia.com :22/09/2014
Thống kê
Số sản phẩm ưa thích :0
Số tin tức ưa thích :0
Số lần bình chọn :0
Số lần đăng rao vặt :0
Số lần gửi phản hồi :0
Số lần gửi câu hỏi :1769 - Xem toàn bộ câu hỏi
Số lần trả lời câu hỏi :224
Số điểm đạt được
Số điểm khi đăng câu hỏi :0
Số điểm khi trả lời câu hỏi :940
Tổng số điểm :940