Thông tin thành viên
Thông tin cá nhân
Ngày tham gia Vatgia.com :19/06/2012
Nick Skype :kusudonicky@hotmail.com.vn
Thống kê
Số sản phẩm ưa thích :0
Số tin tức ưa thích :0
Số lần bình chọn :0
Số lần đăng rao vặt :0
Số lần gửi phản hồi :0
Số lần gửi câu hỏi :0
Số lần trả lời câu hỏi :3
Số điểm đạt được
Số điểm khi trả lời câu hỏi :10
Tổng số điểm :10