Sản phẩm nổi bật
Tôi đang sử dụng tổng đài quản lý mạng điện thoại nội bộ có nhãn hiệu "Telephone Cost Calculator" của hãng LV-Telecom. Tổng đài đươc kết nối với máy vi tính qua cổng com và quản lý bằng một phần mềm có tên "Phần mềm... (Xem thêm)

Nguyễn Văn Toàn

Bạn nên lắp đặt cảd ghi âm trên mỗi line điện thoại vào của bạn Vì chúng sẽ ghi âm lại tất cả các cuộc gọi ra và vào trên line điện thoại của bạn Chúng bạn thành công