Sản phẩm nổi bật
mình không biết liệu lắp chung hệ thống thu phát của cdma450 với ang ten UHF trên cùng một cột BTS không biết có ảnh hưởng xấu gì ko. Nếu lắp được chung trên một côt sẽ tiết kiệm hơn. Theo mình biết thì cdma450 sử dụng băng tần... (Xem thêm)

hoang anh

Nếu bạn muốn thu sóng từ UHF anten với tần số gần 450Mhz thì sóng phát từ CDMA sẽ làm xáo trộn các bộ thu sóng từ UHF của bạn. Vậy nên không nên làm như vậy