Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợ
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng máy Fax Panasonic KX-FC195

tuananh21/05/2008 - 10:40

Lượt xem 1.467
Hướng dẫn sử dụng máy Fax Panasonic KX-FC195

1. Đặt thời gian (trên máy mẹ)
Bạn ấn phím [MENU]
Tiếp tục ấn [.] hoặc [.] cho đến khi màn hình hiển thi:
SET DATE & TIME
PRESS SET
Bạn ấn phím [SET]
Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng - ngày- năm - giờ - phút cho máy.
Bạn ấn phím [*] để chọn AM, hoặc phím [#] để chọn PM.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ,ấn [MENU] để thoát
+> Trên máy con:
- Nhấn phím ngoàI cùng bên tay phảI phía dưới màn hình.
- Tiếp tục ấn [.] hoặc [.] cho đến khi màn hình hiển thi:
SETTING BS
Nhấn [.]
Màn hình hiển thị INPUT CODE
Nhấn phím sao (*) 1 lần
Bạn vào càI đặt giờ.
- Cài đặt ngày tháng: Các thao tác ban đầu bạn làm tuơng tự
Nhấn phím sao (*) 2 lần
Bạn vào càI đặt ngày tháng.
Sau đó nhấn [.] để xác nhận

2. Đặt LOGO (trên máy mẹ)
Bạn ấn phím [MENU]
Tiếp tục ấn [.] hoặc [.] cho đến khi màn hình hiển thi:
YOUR LOGO
Bạn ấn phím [SET] ; Khi đó bạn có thể vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

3.Vào số Fax của bạn (trên máy mẹ)
Bạn ấn phím [MENU]
Tiếp tục ấn [.] hoặc [.] cho đến khi màn hình hiển thi:
YOUR FAX NO
Bạn ấn phím[SET]; Lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số Fax của bạn.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

4. Đặt chế độ in báo cáo sau mỗi bản fax (trên máy mẹ)
Bạn ấn phím [MENU]
Tiếp tục ấn [.] hoặc [.] cho đến khi màn hình hiển thị:
SENDING REPORT =ERROR [+/-]
Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn chế độ.
Chế độ ERROR : in báo cáo khi Fax lỗi.
ON: In ra sau mỗi khi gửi Fax.
OFF: Không in báo cáo.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ

5. Đặt chế độ nhận fax (trên máy mẹ)
A) Máy để chế độ luôn luôn nhận fax tự động:
Bạn nhấn phím AUTO ANSWER cho đến khi màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị FAX ONLY MODE
Khi đó đèn AUTO ANSWER sáng.Trong trường hợp này thì tất cả các cuộc điện thoại gọi vào đều được hiểu là tín hiệu fax đến.

B) Máy để chế độ luôn luôn nhận fax thủ công:
Bạn nhấn phím AUTO ANSWER cho đến khi màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị TEL MODE
Khi đó đèn AUTO ANSWER tắt. Lúc này muốn nhận fax thì bạn phải nhấc tổ hợp lên trả lời điện thoại gọi đến, sau đó nhấn phím FAX START để nhận fax.

6. Đặt số hồi chuông để nhận Fax (trên máy mẹ)
(Khi máy để chế độ FAX ONLY- chỉ nhận Fax) :
Bạn ấn phím [MENU]
Tiếp tục ấn [.] hoặc [.] cho đến khi màn hình hiển thi:
FAX RING COUNT RING=2 [+/-]
Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn số lượng hồi chuông từ 1-9 .
Nếu dùng kết hợp với máy trả lời tự động thì cần đặt hơn 4 hồi chuông.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

7. Đặt chức năng thống kê của máy FAX : (Sau 30 bản Fax)
Bạn ấn phím [MENU] trên máy mẹ
Tiếp tục ấn [.] hoặc [.]đến khi xuất hiện “ADVANCED SETTING” , ấn [SET] Tiếp tục ấn [.] hoặc [.] cho đến khi màn hình hiển thị:
AUTO JOURNAL =ON [=/-]
Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn chế độ ON (sẽ in báo cáo thống kê sau mỗi 30 bản), hoặc chế độ OFF (không in báo cáo này).
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

8. Đặt chức năng gửi Fax theo giờ (trên máy mẹ)
Bạn ấn phím [MENU] ấn [#] [2] [5] nhấn [+] hoặc [-] để chuyển chế độ ON
Bạn ấn phím [SET] máy sẽ hiển thị NO= ; bạn vào số Fax mà bạn cần Fax.
Bạn ấn phím [SET]
Màn hình sẽ hiển thị TIME=12:00 AM ; Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax.
Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

9. Khai thác bộ nhớ của máy : Nhớ tên người và số điện thoại.
Nhớ số điện thoại vào máy mẹ:
Nhấn [MENU] đến khi hiển thị “PHONEBOOK SET” ấn [*]
Vào tên và nhấn [SET]
Vào số điện thoại và nhấn [SET]
Nhấn [MENU]
Nhớ số điện thoại vào tay con:
Nhấn phím PHONEBOOK (phím bên trái trên cùng, ngay phía dưới màn hình) trên tay con
Nhấn phím [.], quay phím này đến khi xuất hiện “H/set PHONEBOOK”.
Nhấn phím [.] vào.
Sử dụng bàn phím đánh vào tên người, trong quá trình đánh tên sử dụng [.] để dịch chuyển con trỏ.
Nhấn phím [.] vào đê xác nhận
Sử dụng bàn phím đánh số vào 1080
Nhấn phím [.] vào đê xác nhận
Nhấn phím JOYSTIC vào mục SAVE để xác nhận .
Tìm số điện thoại trong danh sách
Nhấn vào phím PHONEBOOK (phím trên cùng bên trái tay con)
Dùng phím lên xuống để tìm tên người cần gọi
Tìm thấy rồi thì chỉ bấm phím TALK (Phím màu xanh) để gọi.

10. Cách gửi bản fax :
- Bạn để tài liệu úp xuống khay;
- Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím [MONITOR];
- Quay số Fax mà bạn cần Fax.
Sau đó bạn chờ cho khi đến nghe tiếng rít u..u.. của tín hiệu Fax thì
bạn ấn phím [START] để gửi bản Fax đi; Hoặc bạn có thể ấn phím
[START] ngay sau khi bạn quay số.

(Còn tiếp)
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

tuananh

21/05/2008 - 10:41
11. Photocopy
- Bạn để tài liệu úp xuống khay;
- ấn [COPY START]
- ấn [+] hoặc [-] để chọn kích thước phóng to , thu nhỏ
- ấn [COPY START]
- Đợi 20 s.
- ấn [STOP] để ngừng copy

12. Ghi âm lời chào
- Nhấn MENU # 77, dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến TAD/FAX.
- Nhấn phím RECORD 02 lần.
- Nhấn phím SET, nghe tiếng beep kéo dài sau đó đọc lời chào.
- Đọc xong lời chào nhấn phím STOP để kết thúc.
+> Nghe lại lời chào:
- Nhấn phím AUTO ANSWER.

13. Gửi fax đến nhiều địa chỉ cùng một lúc
-Nhập danh sách :ấn MENU
ấn # sau đó...
11. Photocopy
- Bạn để tài liệu úp xuống khay;
- ấn [COPY START]
- ấn [+] hoặc [-] để chọn kích thước phóng to , thu nhỏ
- ấn [COPY START]
- Đợi 20 s.
- ấn [STOP] để ngừng copy

12. Ghi âm lời chào
- Nhấn MENU # 77, dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến TAD/FAX.
- Nhấn phím RECORD 02 lần.
- Nhấn phím SET, nghe tiếng beep kéo dài sau đó đọc lời chào.
- Đọc xong lời chào nhấn phím STOP để kết thúc.
+> Nghe lại lời chào:
- Nhấn phím AUTO ANSWER.

13. Gửi fax đến nhiều địa chỉ cùng một lúc
-Nhập danh sách :ấn MENU
ấn # sau đó dùng phím [+] hoặc [-] để chọn số cần gửi từ danh sách ấn SET để lưu và tiếp tục chọn những số khác
ấn SET lần nữa để thoát.
-Gửi đi: Bạn để tài liệu úp xuống khay;
ấn phím [.]
Nhấn tiếp [+] hoặc [- ] để chọn “Broadcast”
Sau đó ấn phím [START] để gửi bản Fax đi

14.Từ chối các bản fax không mong đợi
Kích hoạt chế độ:
ấn [MENU] cho đến khi màn hình hiển “JUNK FAX PROH“’
ấn [.]
ấn + / - để chọn chế độ ON
ấn [SET]
ấn [MENU]
Nhập các địa chỉ mà bạn không muốn nhận FAX váo “JUNK LIST” (Ví dụ
những địa chỉ thường
Fax quảng cáo)
ấn [MENU] cho đến khi màn hình hiển “JUNK FAX PROH“
ấn [.] cho đến khi màn hình hiển “JUNK LIST SET“
ấn [SET]
ấn [+] hoặc [-] để chọn địa chỉ mong muốn
ấn [SET]
Nhấn [STOP]
Khi đó bạn sẽ không phải nhận những bản FAX không mong đợi từ các địa
chỉ có trong danh sách “JUNK LIST”

15.Nhận fax từ xa
-Kích hoạt chế độ nhận Fax từ xa:
ấn MENU
ấn # sau đó 41
Màn hình hiển thị: FAX ACTIVATION = ON (+/-)
ấn + hoặc – để chọn chế độ ON/OFF
ấn SET, rồi vào mã nhận Fax (mặc định là: “*#9”)
ấn SET và MENU để thoát.
-Khi đó, bạn sẽ không phải thao tác tại máy mẹ để nhận Fax nữa.
Bạn chỉ cần ấn [*][#][9] (mã mặc định) trên tay con để nhận Fax.

16. Đàm thoại giữa các tay con
Tay con 1 Nhấn [INT] và [2] (tay con cần đàm thoại)
Tay con 2 ấn phím thoại để trả lời

17.Chặn không cho gọi ra ngoài
Dòng máy này được
thiết kế chức năng độc đáo ngăn chặn cuộc gọi,
chức năng này nhằm không cho bà hàng xóm sang gọi nhờ điện thoại buôn
chuyện.
Chặn từ máy mẹ
Nhấn [MENU]
Nhấn [#] [2][8]
Nhấn [SET]
Nhập vào “0000”
Nhấn [+] hoặc [-] chọn chế độ ON
Nhấn [SET] rồi Nhấn [MENU] để kết thúc
Chặn từ tay con
- Nhấn phím MENU (phím bên phải trên cùng của tay con.)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “SETING HS”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “CALL OPT”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “CALL BAR”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)
- Nhấn t hoặc u đến để chọn ON (khoá lại)
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải) để chấp nhận khoá
Thoát khỏi sẽ chế độ hạn chế cuộc gọi:
- Nhấn phím MENU (phím bên phải trên cùng của tay con.)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “SETING HS”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “CALL OPT”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “CALL BAR”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)
- Nhấn t hoặc u đến để chọn OFF (mở khoá ra)
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải) để chấp nhận khoá

18.Ngăn cản cuộc gọi di động , ngoại tỉnh
Từ máy con:
- Nhấn phím MENU (phím bên phải trên cùng của tay con.)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “SETING BS”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Màn hình hiển thị INPUT CODE
- Bạn đánh số 6 (Số 6)
- Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)
- Màn hình hiển thị số 1 (đây là số thứ tự của tay con thứ nhất). Nếu bạn muốn chọn tay con thứ hai thì bạn đánh số 2 vào.
- Nhấn phím OK (mũi tên phía bên tay phải của vòng tròn)
- Chọn số điện thoại cần khoá. Ví dụ bạn đánh số O thì tất cả các cuộc gọi ngoại tỉnh và di động là không thể thực hiện được.
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải) để chấp nhận khoá
- Nhấn phím END (phím màu đỏ để kết thúc)
- Ưu điểm của dòng máy này là bạn chó thể khoá tới 8 mức khoá khác nhau.
Mở ngăn cản cuộc gọi
- Nhấn phím MENU (phím bên phải trên cùng của tay con.)
- Nhấn t hoặc u đến khi xuất hiện “SETING BS”
- Nhấn OK (là phím mũi tên bên phải)
- Màn hình hiển thị INPUT CODE
- Bạn đánh số 6 (Số 6)
- Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)
- Bạn nhấn phím OK (phím mũi tên bên phải) cho đến khi hiện ra các số khoá
- Nhấn phím C để xoá số khoá
- Nhấn phím OK (mũi tên phía bên tay phải của vòng tròn) để xác nhận
- Nhấn phím END (phím màu đỏ để kết thúc)

Theo Tamvietjsc
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn