• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Gia Công Sắt Inox Hải Minh
Gian hàng: giacongsatinox
Tham gia: 26/04/2017
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 2.236.468
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
48 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 40 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
120.000 ₫
2
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1200 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.000.000 ₫
3
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 30 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.000.000 ₫
4
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 30 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.000.000 ₫
5
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 1000 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000 ₫
6
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000 ₫
7
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000 ₫
8
Chất liệu: Inox / Kiểu bồn: Kiểu đứng / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
9
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
10
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
11
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 10000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
12
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
13
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
14
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
15
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
16
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
17
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu nằm / Thể tích bồn (lít): 1500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 30 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
19
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
20
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
21
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
22
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
23
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
24
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
25
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
26
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
27
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
28
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
29
Chất liệu: Inox 304 / Nhà sản xuất: Hải Minh / Thể tích bồn (lít): 1000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
30
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Sơn Hà /
Liên hệ gian hàng
31
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu nằm / Thể tích bồn (lít): 2000 /
Liên hệ gian hàng
32
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu nằm / Thể tích bồn (lít): 1300 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
33
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu nằm / Thể tích bồn (lít): 3500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
34
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Sơn Hà / Kiểu bồn: Kiểu đứng / Thể tích bồn (lít): 2500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
35
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu đứng / Thể tích bồn (lít): 700 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
36
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Sơn Hà / Kiểu bồn: Kiểu đứng / Thể tích bồn (lít): 1000 /
Liên hệ gian hàng
37
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu đứng / Thể tích bồn (lít): 2500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
38
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu nằm / Thể tích bồn (lít): 4000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
39
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu đứng / Thể tích bồn (lít): 2500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
40
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Thể tích bồn (lít): 0 /
Liên hệ gian hàng
41
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Toàn Mỹ /
Liên hệ gian hàng
42
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Toàn Mỹ /
Liên hệ gian hàng
43
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành / Kiểu bồn: Kiểu đứng / Thể tích bồn (lít): 1200 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Sơn Hà /
Liên hệ gian hàng
45
Chất liệu: Inox / Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >