• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Gia Công Sắt Inox Hải Minh
Gian hàng: giacongsatinox
Tham gia: 26/04/2017
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 2.235.125
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
77 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 750 / Chiều dài (mm): 1000 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Autokumpu / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 1250 / Chiều dài (mm): 3000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0.3 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Autokumpu / Bề dày (mm): 1.2 / Chiều rộng (mm): 1220 / Chiều dài (mm): 2440 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Outokumpu / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Finland /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Acerinox / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: ALZ / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Belgium /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Thysent / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Yusco / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Toàn An Khánh / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Toàn An Khánh / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Acerinox / Bề dày (mm): 0.3 / Chiều rộng (mm): 1000 / Chiều dài (mm): 6000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 750 / Chiều dài (mm): 1000 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 750 / Chiều dài (mm): 1000 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 15 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Thysent / Bề dày (mm): 0.3 / Chiều rộng (mm): 1000 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 6 / Chiều rộng (mm): 1500 / Chiều dài (mm): 6000 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Acerinox / Bề dày (mm): 3 / Chiều rộng (mm): 1240 / Chiều dài (mm): 6000 / Xuất xứ: America /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 0.3 / Chiều rộng (mm): 1000 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Posco / Bề dày (mm): 1 / Chiều rộng (mm): 1220 / Chiều dài (mm): 2440 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Fengyang / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Hoàng Vũ / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Hoàng Vũ / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Thysent / Bề dày (mm): 2 / Chiều rộng (mm): 1450 / Chiều dài (mm): 2700 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
36
Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 1219 / Chiều dài (mm): 2438 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
37
Bề dày (mm): 1 / Chiều rộng (mm): 1219 / Chiều dài (mm): 2438 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
38
Bề dày (mm): 1 / Chiều rộng (mm): 1219 / Chiều dài (mm): 2438 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
39
Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
40
Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
41
Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
42
Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
43
Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
44
Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Bề dày (mm): 0 / Chiều rộng (mm): 1000 / Chiều dài (mm): 1000 / Xuất xứ: Nhập khẩu /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >