• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Gia Công Sắt Inox Hải Minh
Gian hàng: giacongsatinox
Tham gia: 26/04/2017
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 2.152.782
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
42 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 17.5 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 87 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 7 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 79 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất : Wai Laan / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 182 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 182 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất : Tai Tong / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 2800 / Công suất (kW): 19.2 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 2800 / Công suất (kW): 0.37 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 15.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 40.7 / Năng lượng sử dụng: - / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 117 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 8.4 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 163 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 24.7 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 163 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất : MSM / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 77 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất : Hải Minh / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất : Berjaya / Công suất (kW): 30000 / Trọng lượng (kg): 137 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất : Hải Minh / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất : Tai Tong / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 82 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 25.2 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 46.6 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 84 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 182 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất : Nayati / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 126 / Xuất xứ: Indonesia /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 2800 / Công suất (kW): 12.8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất : Bosco / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 125 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 79 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất : Linkrich / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 1.56 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất : - / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 70 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất : Hải Minh / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất : Yinger / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 179 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 48 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (g): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 87 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng