• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Gia Công Sắt Inox Hải Minh
Gian hàng: giacongsatinox
Tham gia: 26/04/2017
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 2.222.483
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
46 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: - / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
2
Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
3
Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 1 / Số khay: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
4
Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 1 / Số khay: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
5
Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
6
Năng lượng sử dụng: Điện, Than/ Số tầng: 2 / Số khay: 1 / Công suất (W): 12 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 2000 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 1 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 2000 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Hải Minh / Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 20 / Công suất (W): 3 /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 15 / Công suất (W): 2 /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: - / Dung tích (L): 10 / Công suất (W): 30 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: - / Dung tích (L): 5 / Công suất (W): 2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: - / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: Lò nướng thùng / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: - / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
31
Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 0 / Số khay: 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
32
Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 2 / Số khay: 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
33
Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: VENIX / Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 0 / Số khay: 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: Lò nướng thùng / Dung tích (L): 13 / Công suất (W): 1 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 12 / Công suất (W): 2 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 30 / Công suất (W): 3 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: - / Loại: Lò nướng thùng / Dung tích (L): 15 / Công suất (W): 1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 10 / Công suất (W): 2 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 20 / Công suất (W): 2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Hải Minh / Loại: Lò nướng thủy tinh / Dung tích (L): 25 / Công suất (W): 1 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Hải Minh / Dung tích (L): 20 / Công suất (W): 2 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: - / Loại: Lò nướng thủy tinh / Dung tích (L): 25 / Công suất (W): 1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: - / Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 0 / Số khay: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: - / Năng lượng sử dụng: Than/ Số tầng: 0 / Số khay: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >