• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Thống kê gian hàng
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ SANG 38 - 0917261963
Gian hàng: bhldngocsang
Tham gia: 06/03/2012
GD Online thành công(?): 11
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 577.402
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
11 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Bảo hộ lao động, Thí nghiệm, Vệ sinh môi trường, Nhà bếp/ Chất liệu: Cotton, Chất liệu khác, Đang cập nhật/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
65.000 ₫
2
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Bảo vệ, vệ sĩ, Bảo hộ lao động, Cơ khí, Bệnh viện, Cứu hộ, Khai khoáng, Phòng cháy chữa cháy, Sản xuất công nghiệp, Xây dựng, Điện lực, Vệ sinh môi trường, Nhà bếp/ Chất liệu: Vải kaki/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
79.000 ₫
3
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Xây dựng/ Chất liệu: Vải xi/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
90.000 ₫
4
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Xây dựng/ Chất liệu: Vải kaki/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
90.000 ₫
5
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Bảo vệ, vệ sĩ, Bảo hộ lao động, Cơ khí, Bệnh viện, Cứu hộ, Khai khoáng, Phòng cháy chữa cháy, Sản xuất công nghiệp, Thí nghiệm, Xây dựng, Điện lực, Vệ sinh môi trường, Nhà bếp/ Chất liệu: Vải kaki, Cotton, Vải kate, Vải xi/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
90.000 ₫
6
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Cơ khí/ Chất liệu: Cotton/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
110.000 ₫
7
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Bảo hộ lao động, Cơ khí, Cứu hộ, Phòng cháy chữa cháy, Sản xuất công nghiệp, Xây dựng, Điện lực, Vệ sinh môi trường/ Chất liệu: Vải kaki, Cotton, Vải xi, Chất liệu khác/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
110.000 ₫
8
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Bảo hộ lao động, Xây dựng/ Chất liệu: Vải kaki, Cotton, Vải kate, Vải peco, Vải xi, Polyester/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
110.000 ₫
9
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Điện lực/ Chất liệu: Vải kaki, Cotton, Vải kate, Vải peco, Vải xi, Polyester/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
255.000 ₫
10
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Bảo hộ lao động, Cơ khí, Bệnh viện, Cứu hộ, Khai khoáng, Phòng cháy chữa cháy, Sản xuất công nghiệp, Xây dựng, Điện lực, Vệ sinh môi trường, Nhà bếp/ Chất liệu: Cotton, Đang cập nhật/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
Liên hệ gian hàng
11
Xuất xứ: Việt Nam / Dùng trong: Bảo vệ, vệ sĩ, Bảo hộ lao động, Cơ khí, Bệnh viện, Cứu hộ, Khai khoáng, Phòng cháy chữa cháy, Sản xuất công nghiệp, Thí nghiệm, Xây dựng, Điện lực, Vệ sinh môi trường, Nhà bếp/ Chất liệu: Chất liệu khác/ Hãng sản xuất: Phúc Thịnh /
Liên hệ gian hàng
Danh mục tin tức