• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
266 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
- / Nhiệt độ bảo vệ (độ C): 100 / Việt Nam /
600.000 ₫
Ngày đăng: 28/05/2022        Mua hàng
Nomex / Nhiệt độ bảo vệ (độ C): 50 / Việt Nam /
500.000 ₫
Ngày đăng: 28/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
370.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
2.600.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại thiết bị: Vòi chữa cháy / Hãng sản xuất: BTK / Xuất xứ: China /
280.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại thiết bị: Khớp nối / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Vietnam /
65.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
350.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
300.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
180.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 45 /
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại thiết bị: Nạp bình / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - /
15.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
205.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Nhiệt độ bảo vệ (độ C): 1000 / China /
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 11/05/2022        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>
Danh mục tin tức