• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Bảo Hộ Lao Động Và Thiết Bị Máy Móc Hiền Anh
Gian hàng: bhldhienanh
Tham gia: 04/10/2014
GD Online thành công(?): 81
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 21 giờ
Lượt truy cập: 663.377
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
68 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Loại bình: - / Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Doka / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
350.000 ₫
47
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 1 /
380.000 ₫
48
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
400.000 ₫
49
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 6 /
450.000 ₫
50
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Foam / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 6 /
450.000 ₫
51
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 6 /
450.000 ₫
52
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 6 /
450.000 ₫
53
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 6 /
450.000 ₫
54
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
450.000 ₫
55
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 5 /
540.000 ₫
56
Loại bình: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 5 /
550.000 ₫
57
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: ComBat / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
550.000 ₫
58
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: YongJin / Khối lượng(Kg): 0 /
550.000 ₫
59
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
560.000 ₫
60
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.350.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  >