• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
103 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 1 / Xuất xứ: - /
350.000 ₫
Ngày đăng: 23/02/2022        Mua hàng
Dung lượng đọc (m3): 1 /
350.000 ₫
Ngày đăng: 23/02/2022        Mua hàng
Hãng sản xuất: Kent / Dung lượng đọc (m3): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
450.000 ₫
Ngày đăng: 23/02/2022        Mua hàng
Hãng sản xuất: Kent / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ...
450.000 ₫
Ngày đăng: 23/02/2022        Mua hàng
Hãng sản xuất: Kent / Dung lượng đọc (m3): 15 /
9.800.000 ₫
Ngày đăng: 13/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Kent / Dung lượng đọc (m3): 150 /
18.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 16 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 54 / Xuất xứ: - /
89.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 13/12/2021        0798 968 568
Hãng sản xuất: Unik / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
14.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Unik / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /...
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 13/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 16 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 63 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: - /
12.800.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 20 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 50 / Trọng lượng (kg): 11.4 / Xuất xứ: - /
4.890.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 20 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 160 / Trọng lượng (kg): 62.1 / Xuất xứ: - /
19.800.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 16 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 100 / Trọng lượng (kg): 31.5 / Xuất xứ: - /
19.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 16 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: - /
18.800.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 20 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 80 / Trọng lượng (kg): 12.6 / Xuất xứ: - /
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /...
9.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /
23.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /...
11.500.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /
16.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /
9.580.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Sanwa / Dung lượng đọc (m3): 9999 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan...
450.000 ₫
Ngày đăng: 02/10/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Sanwa / Dung lượng đọc (m3): 9999 / Áp suất làm việc: 17 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /...
430.000 ₫
Ngày đăng: 02/10/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /...
10.800.000 ₫
Ngày đăng: 29/09/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Unik / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ...
28.000.000 ₫
Ngày đăng: 29/09/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /...
13.200.000 ₫
Ngày đăng: 29/09/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 285 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /...
26.500.000 ₫
Ngày đăng: 29/09/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 999999 / Áp suất làm việc: 16 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 40 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đức /...
7.500.000 ₫
Ngày đăng: 29/09/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
7.800.000 ₫
Ngày đăng: 29/09/2021        0798 968 568
Hãng sản xuất: ASAHI / Dung lượng đọc (m3): 1000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ /
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 29/09/2021        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  >