• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0982 972 676 - Bảo Hộ lao động Hoàng Ngọc Dung
Tham gia: 16/10/2019
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 337.246
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Công ty Nhật Minh Hiếu / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Công ty Nhật Minh Hiếu / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Cúc phương / Loại ống: Ống nong trơn / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
15.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Cúc phương / Loại ống: Ống nong trơn / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
15.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Cúc phương / Loại ống: Ống nong trơn / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
15.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Cúc phương / Loại ống: Ống nong trơn / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
15.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Sunco / Loại ống: Ống C0 / Chất liệu: uPVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 21 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
17.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
19.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
26.000 ₫
11
Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 80 / Đường kính ngoài (mm): 82 /
30.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kim Long / Chất liệu: Nhựa dẻo PVC / Đường kính trong (mm): 100 / Đường kính ngoài (mm): 102 /
35.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Công ty Nhật Minh Hiếu / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
35.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Công ty Nhật Minh Hiếu / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
41.000 ₫
15
Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 200 / Đường kính ngoài (mm): 202 /
45.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Công ty Nhật Minh Hiếu / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
76.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Công ty Nhật Minh Hiếu / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
100.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Công ty Nhật Minh Hiếu / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Nguyên Lâm Điện Biên / Chất liệu: Nhựa PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
250.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Loại ống: Ống lưới / Chất liệu: Nhựa dẻo PVC / Đường kính trong (mm): 0 / Đường kính ngoài (mm): 0 / Chiều dài ống (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
350.000 ₫