• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Phương Lê Mart
Gian hàng: Phuonglemart
Tham gia: 22/10/2009
GD Online thành công(?): 4.086
Đánh giá tốt : 96%
Thời gian xử lý : 13 giờ
Lượt truy cập: 3.403.459
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng Pin: Đang chờ cập nhật / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
50.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2000mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
80.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 2100mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
80.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
80.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2600mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
80.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1350mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1860mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2600mAh / Volt (điện thế): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: China /
110.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2000mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
130.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng Pin: 2450mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
130.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: Đang chờ cập nhật / Volt (điện thế): Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
130.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1850mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
140.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: Đang chờ cập nhật / Volt (điện thế): Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
140.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Samsung / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 3100mAh / Volt (điện thế): 3.85V / Xuất xứ: China /
140.000 ₫
Trang:  1  2  >