• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Phương Lê Mart
Gian hàng: Phuonglemart
Tham gia: 22/10/2009
GD Online thành công(?): 4.086
Đánh giá tốt : 96%
Thời gian xử lý : 13 giờ
Lượt truy cập: 3.402.392
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
115 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Dùng cho loại máy: Nhiều loại / Điện áp vào: 100-240 V / Điện áp ra: 5 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
15.000 ₫
2
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
20.000 ₫
3
Dùng cho loại máy: Nhiều loại / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
20.000 ₫
4
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
20.000 ₫
5
Dùng cho loại máy: Nhiều loại / Điện áp vào: 100-240 V / Điện áp ra: 5 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
20.000 ₫
6
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: 800 mAh / Xuất xứ: Trung Quốc /
30.000 ₫
7
Dùng cho loại máy: Nokia / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: 800 mAh / Xuất xứ: Trung Quốc /
30.000 ₫
8
Dùng cho loại máy: Motorola / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
9
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: - / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
10
Dùng cho loại máy: Motorola / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
11
Dùng cho loại máy: LG / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
12
Dùng cho loại máy: Samsung / Điện áp vào: - / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
13
Dùng cho loại máy: LG / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
14
Dùng cho loại máy: Panasonic / Điện áp vào: 220 V / Điện áp ra: - / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
15
Dùng cho loại máy: Motorola / Điện áp vào: 100-240 V / Điện áp ra: 3.7 V / Dòng ra: - / Xuất xứ: - /
30.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>