• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Phương Lê Mart
Gian hàng: Phuonglemart
Tham gia: 22/10/2009
GD Online thành công(?): 4.086
Đánh giá tốt : 96%
Thời gian xử lý : 13 giờ
Lượt truy cập: 3.402.411
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
9 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 4 / Loại camera: Camera trước /
60.000 ₫
2
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 5 / Loại camera: Camera trước /
80.000 ₫
3
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 3GS / Loại camera: Camera sau /
90.000 ₫
4
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 4 / Loại camera: Camera sau /
90.000 ₫
5
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 4 / Hãng sản xuất: -- / Loại camera: Camera sau / Xuất xứ: -- /
100.000 ₫
6
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 4S / Loại camera: Camera sau /
110.000 ₫
7
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 3G / Hãng sản xuất: -- / Loại camera: Camera sau / Xuất xứ: -- /
110.000 ₫
8
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 5 / Hãng sản xuất: -- / Loại camera: Camera sau / Xuất xứ: -- /
110.000 ₫
9
Dành cho loại máy: iPhone - iPhone 5S / Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại camera: Camera trước / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
170.000 ₫