• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
6 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kentom / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 14 /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Kentom / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 16 / Thời gian thắp sáng (h): 14 /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 7W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 7 /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 3W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 15 / Thời gian thắp sáng (h): 14 /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 3W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 18 / Thời gian thắp sáng (h): 7 /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Kentom / Công suất đèn(W): 7W / Nguồn điện: AC 220V/50Hz / Thời gian sạc đầy (h): 18 / Thời gian thắp sáng (h): 7 /
Liên hệ gian hàng